Конструктивна ширина – 60 мм
три камерна система
Остъкляването може да бъде от 24 мм
Двоен стъклопакет
коефициент на топлопреминаване - Uf = 1.55 W/m2K
клас по водонепропускливост – 5А
клас по устойчивост на вятър – С1
носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
въздухопропускливост – клас 4
претеглен индекс на изолация от въздушен шум - Rw (C; Ctr) = 30 (-1; -5) dB