Конструктивна ширина – 70 мм
Пет камерна система
Остъкляването може да бъде от 24 мм и 32 мм
Опция за двоен и троен стъклопакет
коефициент на топлопреминаване - Uf = 1.3 W/m2K
клас по водонепропускливост – 6А
клас по устойчивост на вятър – С1
носимоспособност на защитните устройства на натоварване – клас 4
въздухопропускливост – клас 4
претеглен индекс на изолация от въздушен шум - Rw (C; Ctr) = 32 (-2; -5) dB