6-камерна с участието на дълбочина 85 mm профил и система за двойно уплътнение с възможност за прилагане на 51 мм дебел стъклопакет

IDEAL 7000 е пример за синергично използване на свойствата на профилите и стъклопакетите за създаване на прозорци, характеризиращи се с много ниско топлопреминаване. Полученият при тестове коефициент на топлопреминаване на профили със стойност до Uf = 1.0 W/m2K, комбинирани с възможността за използване на по-широки и топли стъклопакети с ширина до 51 mm, гарантира най-добрите термични параметри на прозореца.