Ново измерение на енергийната ефективност.

6-камерна дограма с ширина на касата 85 mm и възможност за стъклопакет 51 мм.

Прозоречната система IDEAL 8000 е комбинация от най-модерните технически решения за постигане на превъзходни характеристики осигуряващи  топлина, спокойствие, сигурност и изключителни естетика на прозорците. Избирайки прозоречната система IDEAL 8000, избирате продукт от най-висока класа, при който качеството на профилите и използваните материали не подлежат на компромиси. Добре премислената конструкция и профилна геометрия, съчетани с наличните технологии, осигуряват отлична статика, дългосрочно запазване на функцията на прозореца и безпроблемна експлоатация.

Полученият в тестовете коефициент на топлопреминаване на профилите Uf = 1.0 W/m2K поставя системата IDEAL 8000 в групата решения от първостепенно значение за инвеститорите, интересуващи се от енергоспестяващи конструкции. Постигането на такива резултати е възможно благодарение на увеличаването на ширината на  профилите до 85 mm, шесткамерната профилна конструкция и проектираната система от три уплътнения. Възможността за използване на енергоспестяващи стъклопакети с ширина до 51 cm позволява създаването на прозорци, характеризиращи се с много ниско топлопреминаване. Например, базов прозорец с размер 1230 x 1480 mm със стъклопакет с коефициент Ug = 0,5 W/m2K постига коефициент на топлоизолация Uw = 0,76 W/m2K, който отговаря на изискванията за дограма за пасивни сгради. Системата IDEAL 8000 е класическа конструкция със средно уплътнение, което гарантира изключителни характеристики в областта на херметичността на конструкцията, топло- и звукоизолацията.